Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã trao Quyết định số 10/QĐ-BTC về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tử Trường – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – tài chính, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, kể từ ngày 2/1/2024.

Bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tử Trường. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chúc mừng ông Nguyễn Tử Trường đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng điều động, bổ nhiệm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị, trên cương vị mới, ông Nguyễn Tử Trường sẽ cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài chính chỉ đạo, điều hành công việc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Thứ trưởng yêu cầu, ông Nguyễn Tử Trường cùng với tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành Tài chính, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí.

Thứ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Tử Trường cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài chính tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tài chính giao, trong đó cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể trong triển khai nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ đẩy nhanh tiến độ, tăng cường hiệu quả triển khai nhiệm vụ.

Bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (thứ 3 từ bên phải) chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Văn phòng Bộ Tài chính và Cục Kế hoạch Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, ông Nguyễn Tử Trường đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính và khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết của đơn vị, nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao trong thời gian tới./.

Ông Nguyễn Tử Trường là công chức được đào tạo cơ bản, với chuyên môn đào tạo là kỹ sư xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội; cử nhân kế toán Trường Đại học Kinh tế quốc dân; thạc sỹ kinh tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; đã có gần 10 năm công tác tại cơ quan Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch – Tài chính), được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính từ năm 2021 đến nay.