Theo đó, TP. Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất A1-14 Khu C – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) diện tích hơn 4.200m2. Khu đất này đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng đất là xây dựng Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là hơn 269 tỷ đồng.

Người thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Dự kiến số tiền thu được từ thuê đất khoảng 58 tỷ đồng.

W-dau-gia-1.jpg
Khu đất 51A Lý Tự Trọng được Đà Nẵng đưa ra đấu giá để xây dựng bãi đỗ xe

UBND TP. Đà Nẵng cũng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất A2-1 Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà), có diện tích gần 2.200m2. Khu đất này đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng đất là xây dựng xây Tòa nhà văn phòng cho thuê. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 168 tỷ đồng. 

Người thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Dự kiến số tiền thu từ cho thuê đất khoảng 63,5 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng đất đối với các dự án trên là 50 năm kể từ ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng cũng đấu giá quyền sử dụng đất khu đất số 51A Lý Tự Trọng (quận Hải Châu), có diện tích 892m2.

Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật.

Mục đích sử dụng đất là xây bãi đỗ xe. Vốn đầu tư dự án khoảng 56 tỷ đồng.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Người thuê trả tiền hàng năm, dự kiến số tiền thu được gần 109 triệu đồng/năm.