Chú thích ảnh
Đề thi môn Tin học kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 (đề thi minh họa). 

Theo đó, Hội đồng xây dựng cấu trúc định dạng đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 đã xây dựng cấu trúc định dạng đề thi của 17 môn học, gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung), Hoá học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp).

Cấu trúc định dạng đề thi theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và được thể hiện thông qua đề minh họa, bảng năng lực – cấp độ tư duy kèm theo. Tại thời điểm này, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới thực hiện đến lớp 11, do vậy, các nội dung kiến thức được sử dụng trong các đề minh họa chủ yếu thuộc lớp 10 và 11.

Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học mới được đưa vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025 gồm: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ (bao gồm Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp). Đây là các môn thi do học sinh lựa chọn. Mỗi môn gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Chi tiết đề thi minh họa các môn này xem trong file đính kèm dưới đây:

Đề thi minh họa môn Giáo dục kinh tế và pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88