(Xây dựng) – Theo UBND tỉnh Đồng Nai, qua rà soát điều kiện và các quy định hiện hành, toàn tỉnh chỉ có 97/237 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 được trình HĐND tỉnh thông qua. Như vậy, chỉ có 15% diện tích và hơn 40% dự án được xét đủ điều kiện.

Đồng Nai: 89 dự án đủ điều kiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024
Toàn tỉnh chỉ có 97/237 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 được trình HĐND tỉnh thông qua.

Trước đó, tháng 8/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, đề xuất danh mục dự án thực hiện trong năm 2024. Đến cuối tháng 10/2023, các địa phương trong tỉnh đăng ký 191 dự án thu hồi đất với diện tích gần 3,4 nghìn ha và 46 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 85ha.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, qua rà soát điều kiện và các quy định hiện hành đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND cùng cấp thông qua danh mục 89 dự án thu hồi đất với diện tích gần 220ha và 8 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 4,6ha.

Như vậy, so với con số đăng ký của các địa phương thì tỷ lệ đủ điều kiện khá thấp về mặt diện tích chỉ đạt 15%, về dự án là trên 40%.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, việc đăng ký danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh thông qua là cơ sở để tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm sau. Điều kiện đăng ký dự án là phải đảm bảo pháp lý về đất đai, có chủ trương đầu tư, có bố trí nguồn vốn bồi thường.

Tuy nhiên công tác rà soát, đề xuất danh mục dự án sử dụng đất năm 2024 của các địa phương, ban, ngành liên quan còn chậm và chưa đảm bảo chất lượng khiến cơ quan chức năng chuyên môn gặp nhiều khó khăn trong công tác thẩm định và tham mưu cho cấp trên.

Về vấn đề này, ông Võ Văn Phi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các địa phương, Sở, ban, ngành liên quan cần phải rút kinh nghiệm để hạn chế tình trạng đề xuất nhưng phải bỏ ra. Đối với những dự án chưa đủ điều kiện, phải xem xét lại trong trường hợp là dự án cấp bách và đủ thời gian xem xét bổ sung thì phải có báo cáo giải trình để trình kỳ họp HĐND tỉnh đầu năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win