Chính trị

Năm 2024 sẽ xử lý dứt điểm đại án Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát

Duy Tuấn 10/01/2024 – 12:46

Năm 2024 sẽ xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, lĩnh vực đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sáng ngày 10/01, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 của ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh.

Tập trung xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm

Trình bày Báo cáo tại hội nghị, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh PCTNTC, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Toàn Ngành đã tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, góp phần tạo bước tiến mới, đột phá trong công tác PCTNTC cả ở Trung ương và địa phương. Nhất là, đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực; về công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn trong tham mưu đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, cũng như về chủ trương, định hướng xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vừa đảm bảo nghiêm minh, những cũng nhân văn, thuyết phục, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, được dư luận đồng tình cao;

Tham mưu Ban Chỉ đạo chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và kiểm tra chuyên đề về công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước; chủ trì, phối hợp tham mưu biên soạn, quán triệt Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, nâng cao nhận thức, lý luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đấu tranh PCTNTC.

Hơn 2 nghìn quan chức địa phương tham nhũng bị khởi tố

Trong năm, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương; đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo (tính từ khi thành lập đến nay, đã đưa 679 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo); các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng (tăng gần 2 lần so với năm 2022), điển hình là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Sơn La, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình, Gia Lai, Thanh Hóa, Hưng Yên, Tuyên Quang,…

Đặc biệt, báo cáo nêu rõ, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý; nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện.

pctn2.jpg
Năm 2024 sẽ tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đáng chú ý, một số Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo “chống tham nhũng, tiêu cực trong chính các cơ quan chống tham nhũng”, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều trường hợp cán bộ, công chức trong các cơ quan này có sai phạm về tham nhũng, tiêu cực. Kết quả đó đã khẳng định sự chuyển biến rõ nét, bước tiến mới trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, khắc phục ngày càng hiệu quả tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, giờ đây “trên nóng” và dưới cũng đang “nóng” lên rồi.

Xử lý hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiên hà cho người dân

Từ kết quả đạt được, năm 2024, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Đề án về mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng, tiêu cực; Đề án về cơ chế bảo vệ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các Đề án theo chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Thành ủy. Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về lĩnh vực nội chính, PCTNTC và CCTP để phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới và các quy định mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội chính, PCTNTC và CCTP, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đặc biệt, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến công ty Việt Á, công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, lĩnh vực đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương; chỉ đạo xử lý, khắc phục có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiên hà cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sexviet88

sex

sex

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

english sexy vedeo indiantubetv.com forced indian sex video sextoon pornmovieswatch.org ishitha chauhan arab exposed analpornvids.info lesbian pussy licking video سكي اجنبى realarabporn.com افلام سكس مصرية 2018 bad romeo ep 7 pinoywebtv.com ang probinsyano may 4 2022
indian x tube themovs.mobi video bf xxxx jieitai kano chi nite, kaku tatakaeri hentaida.net hentaifox manga اكبر طيز supercumtube.com سكس مركب gma drama series superpinoy.net ang probinsyano july 11 2021 the broken marriage vow feb 11 2022 teleseryefullepisodes.com appeal in tagalog
the pollinic girls xhentaisex.com crazy 4 you hentai xxx muvie soloporntrends.com sexvediofreedownload tamil aunty sex photo desixxxhd.com indian prone sex apetube.com porn-tube-home.net naked girls desi hot fucked freepornfinder.info indianbhabi sex com