Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án gồm 16 gói thầu, trong đó 2 gói thầu có quy mô lớn nhất là Gói thầu XL02 Thi công xây dựng công trình đoạn Km8+877,68 – Km12+713 và các cầu Suối Hộc, Chà Lài 1, Chà Lài 2 (giá gói thầu 281,6 tỷ đồng) và Gói thầu XL01 Thi công xây dựng công trình đoạn Km0+00 – Km8+877,68 (99,79 tỷ đồng) dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2023 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Mục tiêu của Dự án nhằm phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông nhằm phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn và kết nối trung tâm xã Nhôn Mai, Mai Sơn qua xã Hữu Khuông đến trung tâm huyện Tương Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88